Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:35 10:45 10:50
11
12
13
14 14:45
15 15:25
16 16:40
17 17:45
18
19 19:25
20
21 21:25