Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΡΝΗΘΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:16 09:26 09:31
10
11
12
13 13:26
14 14:06
15 15:21
16 16:26
17
18 18:06
19
20 20:06