Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΑΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:07 09:17 09:22
10
11
12
13 13:17 13:57
14
15 15:12
16 16:17
17 17:57
18
19 19:57