Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΡΥΘΡΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:09 09:19 09:24
10
11
12
13 13:19 13:59
14
15 15:14
16 16:19
17 17:59
18
19 19:59