Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΟΛΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:10 09:20 09:25
10
11
12
13 13:20
14 14:00
15 15:15
16 16:20
17
18 18:00
19
20 20:00