Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΝΙΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:41 10:51 10:56
11
12
13
14 14:51
15 15:31
16 16:46
17 17:51
18
19 19:31
20
21 21:31