Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
5η ΕΚΑΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:42)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:42 10:52 10:57
11
12
13
14 14:52
15 15:32
16 16:47
17 17:52
18
19 19:32
20
21 21:32