Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:43 10:53 10:58
11
12
13
14 14:53
15 15:33
16 16:48
17 17:53
18
19 19:33
20
21 21:33