Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΣΤΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 01:45)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:45 10:55
11 11:00
12
13
14 14:55
15 15:35
16 16:50
17 17:55
18
19 19:35
20
21 21:35