Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΡΥΘΡΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:48)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:48 10:58
11 11:03
12
13
14 14:58
15 15:38
16 16:53
17 17:58
18
19 19:38
20
21 21:38