Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:11 09:21 09:26
10
11
12
13 13:21
14 14:01
15 15:16
16 16:21
17
18 18:01
19
20 20:01