Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:44)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:44 10:54 10:59
11
12
13
14 14:54
15 15:34
16 16:49
17 17:54
18
19 19:34
20
21 21:34