Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:34 09:44 09:49
10
11
12
13 13:44
14 14:24
15 15:39
16 16:44
17
18 18:24
19
20 20:24