Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:37 09:47 09:52
10
11
12
13 13:47
14 14:27
15 15:42
16 16:47
17
18 18:27
19
20 20:27