Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:38 09:48 09:53
10
11
12
13 13:48
14 14:28
15 15:43
16 16:48
17
18 18:28
19
20 20:28