Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΕΡΜΑ (ΠΡΟΣ ΖΗΡΙΝΕΙΟ) (Χρόνος από αφετηρία: 01:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:10 10:20 10:25
11
12
13
14 14:20
15 15:00
16 16:15
17 17:20
18
19 19:00
20
21 21:00