Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΑΣΗ 1Η (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:41 09:51 09:56
10
11
12
13 13:51
14 14:31
15 15:46
16 16:51
17
18 18:31
19
20 20:31