Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:46 09:56
10 10:01
11
12
13 13:56
14 14:36
15 15:51
16 16:56
17
18 18:36
19
20 20:36