Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:51)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:51
10 10:01 10:06
11
12
13
14 14:01 14:41
15 15:56
16
17 17:01
18 18:41
19
20 20:41