Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΑΒΕΡΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:53)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:53
10 10:03 10:08
11
12
13
14 14:03 14:43
15 15:58
16
17 17:03
18 18:43
19
20 20:43