Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:54)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:54
10 10:04 10:09
11
12
13
14 14:04 14:44
15 15:59
16
17 17:04
18 18:44
19
20 20:44