Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ (Χρόνος από αφετηρία: 00:55)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:55
10 10:05 10:10
11
12
13
14 14:05 14:45
15
16 16:00
17 17:05
18 18:45
19
20 20:45