Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 01:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:03 10:13 10:18
11
12
13
14 14:13 14:53
15
16 16:08
17 17:13
18 18:53
19
20 20:53