Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΘΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:52)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:52
10 10:02 10:07
11
12
13
14 14:02 14:42
15 15:57
16
17 17:02
18 18:42
19
20 20:42