Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΘΕΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:59)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:59
10 10:09 10:14
11
12
13
14 14:09 14:49
15
16 16:04
17 17:09
18 18:49
19
20 20:49