Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:47
9 09:32 09:22
10
11
12
13 13:12 13:47
14
15 15:17
16 16:12
17 17:52
18
19 19:47