Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:49
9 09:34 09:24
10
11
12
13 13:14 13:49
14
15 15:19
16 16:14
17 17:54
18
19 19:49