Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:51
9 09:36 09:26
10
11
12
13 13:16 13:51
14
15 15:21
16 16:16
17 17:56
18
19 19:51