Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:17
7
8
9 09:02 09:32 09:27
10
11
12
13 13:17
14 14:17
15 15:07
16 16:12
17 17:52
18
19 19:52