Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:25
11 11:10 11:00
12
13
14 14:50
15 15:25
16 16:55
17 17:50
18
19 19:30
20
21 21:25