Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:56
8
9
10 10:41
11 11:11 11:06
12
13
14 14:56
15 15:56
16 16:46
17 17:51
18
19 19:31
20
21 21:31