Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΡΚΕΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:26
11 11:11 11:01
12
13
14 14:51
15 15:26
16 16:56
17 17:51
18
19 19:31
20
21 21:26