Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΡΚΕΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:44)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:54
8
9
10 10:39
11 11:09 11:04
12
13
14 14:54
15 15:54
16 16:44
17 17:49
18
19 19:29
20
21 21:29