Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:42)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:27
11 11:12 11:02
12
13
14 14:52
15 15:27
16 16:57
17 17:52
18
19 19:32
20
21 21:27