Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:28
11 11:13 11:03
12
13
14 14:53
15 15:28
16 16:58
17 17:53
18
19 19:33
20
21 21:28