Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:45)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:30
11 11:15 11:05
12
13
14 14:55
15 15:30
16
17 17:00 17:55
18
19 19:35
20
21 21:30