Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:13 09:58 09:48
10
11
12
13 13:38
14 14:13
15 15:43
16 16:38
17
18 18:18
19
20 20:13