Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:39
7
8
9 09:24 09:54 09:49
10
11
12
13 13:39
14 14:39
15 15:29
16 16:34
17
18 18:14
19
20 20:14