Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:16 09:51
10 10:01
11
12
13 13:41
14 14:16
15 15:46
16 16:41
17
18 18:21
19
20 20:16