Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:59
10 10:44 10:34
11
12
13
14 14:24 14:59
15
16 16:29
17 17:24
18
19 19:04
20 20:59