Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:29
8
9
10 10:14 10:44 10:39
11
12
13
14 14:29
15 15:29
16 16:19
17 17:24
18
19 19:04
20
21 21:04