Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:27
8
9
10 10:12 10:42 10:37
11
12
13
14 14:27
15 15:27
16 16:17
17 17:22
18
19 19:02
20
21 21:02