Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:02 10:47 10:37
11
12
13
14 14:27
15 15:02
16 16:32
17 17:27
18
19 19:07
20
21 21:02