Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΥΠΕΤ (Χρόνος από αφετηρία: 01:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:00 10:45 10:35
11
12
13
14 14:25
15 15:00
16 16:30
17 17:25
18
19 19:05
20
21 21:00