Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΥΠΕΤ (Χρόνος από αφετηρία: 01:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:30
8
9
10 10:15 10:45 10:40
11
12
13
14 14:30
15 15:30
16 16:20
17 17:25
18
19 19:05
20
21 21:05