Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΜΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:58
10 10:43 10:33
11
12
13
14 14:23 14:58
15
16 16:28
17 17:23
18
19 19:03
20 20:58