Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:09 09:54 09:44
10
11
12
13 13:34
14 14:09
15 15:39
16 16:34
17
18 18:14
19
20 20:09