Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Ο.Τ.Ε. (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:10 09:55 09:45
10
11
12
13 13:35
14 14:10
15 15:40
16 16:35
17
18 18:15
19
20 20:10