Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Ο.Τ.Ε (Χρόνος από αφετηρία: 01:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:05 10:50 10:40
11
12
13
14 14:30
15 15:05
16 16:35
17 17:30
18
19 19:10
20
21 21:05