Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Ο.Τ.Ε (Χρόνος από αφετηρία: 01:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:35
8
9
10 10:20 10:50 10:45
11
12
13
14 14:35
15 15:35
16 16:25
17 17:30
18
19 19:10
20
21 21:10