Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:06 10:51 10:41
11
12
13
14 14:31
15 15:06
16 16:36
17 17:31
18
19 19:11
20
21 21:06