Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΑ ΕΚΑΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:05 09:50 09:40
10
11
12
13 13:30
14 14:05
15 15:35
16 16:30
17
18 18:10
19
20 20:05