Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Δ.Ε.Η (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:06 09:51 09:41
10
11
12
13 13:31
14 14:06
15 15:36
16 16:31
17
18 18:11
19
20 20:06