Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
4η ΑΝΟΙΞΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:08 09:53 09:43
10
11
12
13 13:33
14 14:08
15 15:38
16 16:33
17
18 18:13
19
20 20:08