Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
3η ΑΝΟΙΞΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:38
8
9
10 10:23 10:53 10:48
11
12
13
14 14:38
15 15:38
16 16:28
17 17:33
18
19 19:13
20
21 21:13