Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Δ.Ε.Η (Χρόνος από αφετηρία: 01:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:09 10:54 10:44
11
12
13
14 14:34
15 15:09
16 16:39
17 17:34
18
19 19:14
20
21 21:09