Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:11 09:56 09:46
10
11
12
13 13:36
14 14:11
15 15:41
16 16:36
17
18 18:16
19
20 20:11